Recruitment

[Tuyển dụng] Nhân viên marketing
21-04-2016 , 15:23
Hạn nộp hồ sơ: tháng 06/2016.
[Tuyển dụng] Quản lý R&D thực phẩm
21-04-2016 , 15:22
Hạn nộp hồ sơ: tháng 05/2016
[Tuyển dụng] Nhân viên điều phối đơn hàng
21-04-2016 , 15:08

Do nhu cầu phát triển kinh doanh, Công ty chúng tôi cần tuyển 01 nhân viên điều phối đơn hàng.