Từ khóa: thành đoàn

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

Công ty Hoàng Nam tài trợ chương trình đi bộ “Tiếp Sức Đến Trường”
15-08-2016 , 09:15

Công ty TNHH Quốc Tế Hoàng Nam đã tài trợ hơn 5.000 lon Nước Yến Nguyên Chất 5% thương hiệu Song Yến nhằm ủng hộ chương trình đi bộ “Tiếp sức đến trường” 2016 do Thành đoàn tổ chức.