Hoàng Nam kêu gọi nhân viên ủng hộ đồng bào Miền Trung

Chứng kiến sức tàn phá kinh khủng mà nhân dân miền Trung phải gánh chịu trong đợt lũ lụt vừa qua, sáng ngày 19/10/2016, Bà Thân Thị Hồng Thúy đã gửi thư ngỏ kêu gọi sự ủng hộ của toàn thể nhân viên Hoàng Nam nhằm góp phần xoa dịu phần nào những mất mát của đồng bào

Dù biết đây chỉ là những đóng góp nhỏ bé, nhưng qua đó công ty TNHH Quốc tế Hoàng Nam muốn nhắc lại với toàn thể nhân viên về "Trách nhiệm với cộng đồng và môi trường" - một trong những Giá trị cốt lõi mà công ty đã cam kết thực hiện với xã hội.

1

Ý kiến bạn đọc

Giới hạn tin theo ngày :