Phòng xuất nhập khẩu

Văn phòng công ty: 109 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. 

Website: website: http://songyen.com

Tel: (028) 6298 3860 - (028) 6298 3861 - (028) 6298 3862 Ext: 123

Emai: huyen.ngo@songyen.com

Fax: (028) 6298 3865