CTV ONLINE

YẾN SÀO SONG YẾN CẦN TÌM ĐỒNG ĐỘI BÁN HÀNG ONLINE


KHÔNG BỎ VỐN -  KHÔNG CẦN BẰNG CẤP - KHÔNG PHẢI TRỮ HÀNG - KHÔNG PHẢI GIAO HÀNG

 
✨ Lương + Thưởng hấp dẫn.
✨ Sản phẩm chất lượng cao, có giấy chứng nhận và kiểm nghiệm.
✨Được đào tạo bán hàng, kỹ năng đăng bài bán hàng và chốt đơn.
✨Được mua hàng “giá ưu đãi” khi dùng cho gia đình.


Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết về quyền lợi và cách thức tham gia:
• P. MKT: 0909 540 881.
• Mail: ngan.phan@songyen.com

Ý kiến bạn đọc