Phòng xuất nhập khẩu

Văn phòng công ty: Số 140 Đường số 14, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. 

Website: http://songyen.com

Tel: (028) 7309 6939

Emai: phuong.le@songyen.com

Fax: (028) 6298 3865